Wabi-sabi IV

Wabi-sabi IV

Pastel sec - 40x40 cm - 2024